You are currently viewing Miten pyydystää supikoira?
Talviturkki on paksu

Miten pyydystää supikoira?

Supikoira alkaa olla tuttu näky, auton alle jääneenä, ympäri Suomen. Syitä yliajoihin on ainakin kaksi:

  1. Sipikoira on nopea lisääntymään ja niiden kanta on runsastunut.
  2. Supikoira on hieman kettua pienempi ja lyhytjalkaisempi. Se vaikuttaa kömpelöltä ja hitaalta – ja onkin sitä.

Supikoira omassa pihapiirissä on ei toivottu vieras. Merkittävimmät supikoiraan liittyvät terveysriskit ovat rabies (Suomi on toistaiseksi rabiesvapaa maa)  ja loistaudit, kuten kapi, jonka potentiaalinen kantaja ja levittäjä supikoira on. 

Supikoira on vieraslaji jota istutettiin Venäjällä sen turkiksen takia. Laji on sieltä levinnyt Suomeen. Supikoiraan liittyvää rabiesriskiä on pyritty pienentämään kerran vuodessa toteutettavilla ns. syöttirokotelevityksellä. Rabieksen esiintymistä seurataan jatkuvasti metsästettyjä ja kuolleena löytyneitä petoeläimiä tutkimalla. Näytteitä kerätään pääasiassa Kaakkois-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta, missä syöttirokotteita levitetään.

Supikoiran pyydystäminen onnistuu isolla loukulla: Ansa isoille haittaeläimille Loukku on valmiiksi koottu ja nopea ottaa käytöön. Syöttilevylle voi laittaa esim kananmunia. Ne ovat Supikoiralle vastustamattomia.

Supikoirat palaavat samoille paikoille mistä ne ovat aiemmin löytäneet ravintoa. Eli jos olet nähnyt eläimen tai sen jälkiä sijoita loukku näihin paikkoihin. Käytä hansikkaita käsitellessäsi ansaa, että hajusi ei tartu siihen. Voit ripotella loukun pohjalle heinää, lehtiä tai muuta maaston materiaalia. Tarvittaessa aseta pari oksaa ansan päälle.

On tärkeää, että et jätä ansaa valvomatta. Tarkasta se heti aamulla. Supikoiran pyydystämiseen sovelletaan pääasiassa samoja säännöksiä, jotka metsästyslain ja -asetuksen mukaan koskevat rauhoittamattomia eläimiä. Pyydystämiseen ei vaadita metsästyskorttia. Eläin täytyy tunnistaa varmuudella.

Supikoiran jäädessä loukkuun, eläin on aina lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti, ja lopetuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on siihen riittävät tiedot ja taidot. Voit pyytää paikallista metsästäjää lopettamaan sen.

SUPIKOIRAT HAUDATTAVA TAI MUUTEN TUHOTA. NIISSÄ ON RUNSAASTI TRIKIINEJÄ JA RAATOJEN JÄTTÄMINEN SELLAISENAAN LUONTOON VAIN LEVITTÄÄ TRIKIINEJÄ MUIHIN RAATOJA SYÖVIIN ELÄIMIIN.

Vieraslajeista voi lukea lisää https://vieraslajit.fi/lajit/MX.46564/show